• Track Your Paper
  • Submit Now
  • Join Us

ISSN: 2456-7620

Indian Poetry in Slovenian Cultural Space

Indian Poetry in Slovenian Cultural Space ( Vol-3,Issue-1,January - February 2018 )

Author: Andreja Radetic

Keyword: Indian poetry, Rabindranath Tagore, Slovenian cultural space, Srečko Kosovel.

Abstract: The article attempts to analyse how known Indian poetry is in Slovenian cultural space, which authors have been translated and what research has been done into it. The article finds that Indian poetry is despite differences between Slovenian and Indian cultural spaces relatively well known. The most widely read poet is Rabindranath Tagore, who strongly influenced Slovenian modernist poet Srečko Kosovel. Publications of Indian poetry are mostly limited to anthologies.

References:

[1] Pacheiner-Klander, V. (2008), »Orientalske literature v programu profesorja Ocvirka za študij svetovne književnosti,« in Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk, D. Dolinar and M. Juvan, Eds. Ljubljana: Studia Litteraria, pp. 123-134.
[2] Jelnikar, A. (2016). Universalist hopes in India and Europe: the worlds of Rabindranath Tagore and Srečko Kosovel. New Delhi: Oxford University Press.
[3] Kobe, U. (2012), Vpliv Ved na pesmi Antona Aškerca in Rabindranatha Tagoreja: diplomsko delo, unpublished.
[4] Pacheiner-Klander, V. (1973). Kot bilke, kot iskre: izbor sanskrtske lirike. Ljubljana: Mladinska knjiga.
[5] Štante, M. (1992). Eden je ta svet. Ljubljana: Karantanija.
[6] Kavita, Antologija sodobne indijske poezije (2015), K. Satchidanandan in Evald Flisar, Eds. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev.
[7] Festival Vilenica. Retreived from https://vilenica.si/

ijeab doi crossrefDOI: 10.22161/ijels.3.1.12

Total View: 180 Downloads: 11 Page No: 066-068